آلودگی محیط زیست، یکی از مهم ترین و حادترین مشکلات تمدن انسانی است

طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید.
آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسانها، حیوانات، گیاهان دارد.
در جهان امروز، مسئله آلودگی محیط زیست، یکی از مهم ترین و حادترین مشکلات تمدن انسانی است و متاسفانه نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد.
پس لطفا حتما در محافظت و مراقبت از طبیعت و محیط زیست برای زندگی خود و فرندانمان پویا و کوشا باشیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *