برچسب: مهرشهر دزفول

۰

عملیات آلودگی زدایی و گندزدایی کوی مهرشهر

عملیات آلودگی زدایی و گندزدایی کوی مهرشهر به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توسط واحد پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری دزفول انجام شد. عملیات آلودگی زدایی مناطق مختلف شهرستان اعم از خیابان ها،...